fbpx
ראשי | רשויות מקומיות | עיריית תל-אביב הקימה אתר ייעודי לשיתוף הציבור לכל שכונה בעיר

עיריית תל-אביב הקימה אתר ייעודי לשיתוף הציבור לכל שכונה בעיר

פרוייקט תושבים עושים עיר החל בעיר ת”א ב 1999 ובשנת 2013 הפך לפרויקט מקוון.

בפרוייקט מוקצה תקציב לשכונה מסוימת והתושבים בוחרים מה לעשות עם הכסף , דמוקרטיה ישירה במיטבה.

לפרויקט יש אתר ייעודי מפורט מאוד ועמודי פייסבוק פעילים לכל שכונה, ובהם מתזכרת העירייה את התושבים להצביע ולהשפיע ומפרטת את כל ההצעות שזורמות אליה.

איך זה עובד ?

שלב 1 – נפתח עמוד פייסבוק לפרוייקט והתושבים מתבקשים להציע  הצעות מה כדאי שנשפץ בשכונה.

שלב 2 – מעבדים את הבקשות. במהלך החודש שאחר כך היחידות המקצועיות בעירייה יבחנו כל בקשה ופניה ויקבעו האם היא ישימה במסגרת הפרוייקט.

שלב 3 – ההצבעה.  התושבים מתבקשים להחליט אילו מההצעות חשובות יותר. וההצעות יבוצעו לפי רמת העדיפות שהתושבים מגדירים במסגרת מגבלות התקציב.

שלב 4 – הביצוע. בתאריך שיפורסם העירייה תחל לבצע את מה שהתושבים החליטו עליו בפרויקט.

בכל שלושה חודשים יכנס לפרויקט שלוש שכונות חדשות ותוך 5 שנים ישתתפו כל השכונות בעיר.

הדגש בפרוייקט הוא על שיתוף ציבור ושקיפות מלאה.

התושב יכול לגשת לאתר ייעודי בו מפורטות כל תכניות העבודה ולעקוב אחר קצת התקדמות הפרוייקט.

הדיאלוג עם התושבים מבוסס ברובו על דף פייסבוק ייעודי המוקדש לכל שכונה אשר משתתפת במיזם .

פרויקט “תושבים עושים עיר” הוא רק חלק משלל פרוייקטים המשתפים את ציבור תושבי העיר; אליו מתווספים התייעצות עם הציבור בגיבוש תוכניות אב לשכונות או על שינוי ייעוד של מבנים עירוניים (“בית צעירות מזרחי”, למשל, הפך למרכז הקהילתי דב הוז לאחר היוועצות עם התושבים) ועד אירוע שולחנות עגולים שהתקיים בכיכר רבין ב-2014 והיווה זירת התייעצויות מול התושבים בתחומי חינוך, ביטחון, תכנון ובינוי ועוד.

קישור לאתר: תושבים עושים עיר 

 

כדאי לראות גם את זה

הטרנד החדש – משחקים את העתיד וצופים את השינויים בהווה במישחוק

 שימוש במשחקים לצרכים ארגוניים הפך לטרנד מוביל. הרעיון מאחורי השימוש במשחקים הוא להפוך פעולות שיגרתיות …

התפיסה הארגונית היפנית ומודיעין עסקי תחרותי

מודיעין תחרותי מהווה גורם מרכזי בהצלחתן של חברות, זאת מאחר ואיסוף מידע הוא קריטי לפעילות …

כתיבת תגובה