fbpx
ראשי | אגף הרווחה

אגף הרווחה

במדינת ישראל אגפי הרווחה ברשויות המקומיות אינן מתקדמות בקצב המתאים מבחינת טכנולוגיה ומתודולוגיות עבודה מתקדמות. באתר זה תהיה התייחסות לרעיונות שיהפכו את אגפי הרווחה לידידותיים יותר למטופלים.

לא נמצא

סליחה, העמוד המבוקש לא נמצא