fbpx
ראשי | מועצת עיר | ראשי ערים וחברי מועצה

ראשי ערים וחברי מועצה

ראשי הערים וחברי המועצה הם מקבלי ההחלטות של הרשויות המקומיות והם אלו שיובילו את מדינת ישראל אל הקדמה על ידי הפיכת הערים לערים חכמות המספקות שירותים לתושבים בצורה חכמה יותר ובטוחה יותר.

ראשי הערים וחברי המועצה מקבלים מידי חודש בישיבות המועצה החלטות רבות המשפיעות על התושב.

זה הזמן להתחיל לתכן את העיר העתידית שתהיה מבוססת על טכנולוגיות מידע ועל “אינטרנט של הדברים”.

כחברת מועצת העיר כפר סבא וכמידענית ומומחית לרשת האינטרנט אני חוקרת את המגה טרנדס “ערים חכמות” כדי להטמיע את התובנות בעולם במדינת ישראל.

ד”ר ענת קלומל-צוייג

דר ענת קלומל

כדאי לראות גם את זה

MuniExpo 2021 יריד חדשנות אורבנית

כנס השנתי מטעם מרכז השלטון המקומי

כנס Smartcity 2020 – מרכז כנסים Avenue בתאריך 12.12.19

ועידת ישראל לערים חכמות Smart City 2020  הועידה מתקיימת בתאריך 12.12.2019 במרכז כנסים Avenue . …

כתיבת תגובה