fbpx
ראשי | Tag Archives: האנרגיה והמים

Tag Archives: האנרגיה והמים

הודו שואפת ליצור 100 “ערים חכמות”

הודו שואפת לפתח 100 ערים חכמות כדי להתמודד עם ההגירה מהכפר אל העיר בעולם מתחוללים שינויים חסרי תקדים ואחד המרכזיים הינו המעבר מהכפר אל החיים העירוניים. האוכלוסיה בהודו עלתה מ – 222 מיליון ב – 1990 ל – 410 מיליון ב – 2014, והיא צפויה לגדול ל – 814 עד …

להמשך קריאה...

האם הערים בישראל מתמודדות עם העלייה של כמות הפסולת בישראל

בדו”ח פני החברה של הלמ”ס על הערים הגדולות בישראל לשנת 2012 -2013 מציגים נתונים על היקף מחזור פסולת ברשויות המקומיות הגדולות, לפיה בשנים 2000-2012 , סך כל הפסולת המוצקה הממוחזרת בישראל (לא כולל פסולת בניין, אפר-פחם ובוצה) עלתה ב – 91% (מ  – 1.05 מיליון טון ל – 2.2.% ). …

להמשך קריאה...

במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים מתייחסים לעיר חכמה

במשרד התשתיות הלאומיות הוקמה מנהלת להצגת פתרונות טכנולוגיים לערים חכמות. המנהלת העלתה רשימה של מצגות הבוחנות את התופעה. קישור: http://energy.gov.il/Subjects/EnergyConservation/Pages/GxmsMniECSmartCity.aspx

להמשך קריאה...